Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 10/12/2022

CHI TIẾT TIN TỨC

Thông báo huỷ công ty đại chúng

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vận tải Vĩnh Phú kể từ ngày 23/10/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vận tải Vĩnh Phú

Địa chỉ: Số 994 Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3838 174   Fax: 0251. 3837 580

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600301244 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đăng ký lần đầu ngày 05/5/2008, thay đổi lần thứ 9 ngày 01/11/2017.

UBCKNN

 

Link của UBCKNN

 

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidschidaodieuhanh/vichitiet190?dDocName=APPSSCGOVVN162129146&_afrLoop=2573251405000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1a21o8iybz_18#%40%3F_afrWindowId%3D1a21o8iybz_18%26_afrLoop%3D2573251405000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162129146%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1a21o8iybz_34

Các tin liên quan:

Facebook