Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Tuyển dụng

1. Tuyển dụng Lái xe Dấu E:

* Mô tả công việc:

- Phục vụ hoạt động đội xe dịch vụ trực thuộc công ty trong thời gian chờ giao khoán.
- Tăng cường hỗ trợ các đội xe khác khi có yêu cầu.
- Ổn định hoạt động ban đầu để chuyển sang nhận khoán.
- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

* Yêu cầu công việc:

- Lái xe dấu E.
- Ưu tiên cho ứng viên đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai.
- Độ tuổi: trên 30.

* Quyền lợi:

- Được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Các quyền lợi khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
- Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

**Vui lòng liên hệ Ms. Thủy (0918.741.189) để biết thêm chi tiết công việc.

 

2. Tuyển dụng Tiếp viên phục vụ trên xe Buýt:

* Mô tả công việc:

- Ghi đúng đầy đủ thông tin trên nhật trình.
- Kiểm tra giờ đi, giờ đến, vé ghi số sêri đầu - cuối, chữ ký lái xe, tiếp viên và điều hành bến trên nhật trình (không tẩy xóa, viết đè lên,...).
- Phải xé vé theo mệnh giá đúng giao cho hành khách.
- Mặc đồng phục, đeo bảng tên và đem theo thẻ nghiệp vụ.
- Luôn vui vẻ, hòa nhã, nói năng nhẹ nhàng với hành khách.
- Vệ sinh phương tiện trong, ngoài sạch sẽ,
- Và các công việc khác do công ty đề nghị.

* Yêu cầu công việc:

- Lái xe dấu E.
- Ưu tiên cho ứng viên đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai.
- Độ tuổi: trên 18.

* Quyền lợi:

- Được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Các quyền lợi khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
- Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

**Vui lòng liên hệ Ms. Thủy (0918.741.189) để biết thêm chi tiết công việc.

 Facebook