Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 03/06/2023

Liên hệ công tác

Khi cần liên hệ, xin quý khách vui lòng gọi đến số điện thoại:
 
- Phòng Hành chính - Nhân sự: 02513.838.191.
- Phòng Tài chính - Kế toán: 02513.838.174
- Phòng Kinh Doanh - Maketing: 02513.838.441.
 
Hoặc gửi các thông tin về Công ty chúng tôi theo mẫu sau:


Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Yêu cầu*
Facebook