Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Tuyến cố định

 - Tổng số tuyến vận doanh: 02 tuyến. Gồm:

+ Long Khánh (Đồng Nai) - Cần Thơ

+ Tân Phú (Đồng Nai) - Bình Đại (Bến Tre)

 - Tổng số phương tiện tham gia hoạt động: 3 xe.

 - Đối tượng phục vụ: Hành khách có nhu cầu đi lại từ tỉnh Đồng Nai đi các tỉnh lân cận và ngược lại.

 - Địa bàn hoạt động: Nội ô các tỉnh lân cận, nội tỉnh Đồng Nai.

 

Facebook