Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Buýt nội ô

- Tổng số tuyến vận doanh: 03 tuyến. Gồm:

+ Tuyến Buýt Số 6 (Bến xe Buýt Big C - Bến xe Biên Hòa) 

+ Tuyến Buýt Số 7 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Thạnh Phú)

+ Tuyến Buýt Số 8 (Bến xe Thạnh Phú - Bến xe Buýt Big C)

- Tổng số phương tiện tham gia hoạt động: 33 xe.

- Đối tượng phục vụ: Hành khách có nhu cầu đi lại trong phạm vi nội ô thành phố Biên Hòa, đặc biệt là các đối tượng công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động thường xuyên đi lại trên tuyến cố định hằng ngày.

- Địa bàn hoạt động: Nội ô thành phố Biên Hòa.

 

Facebook