Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Buýt liên tỉnh

- Tổng số tuyến vận doanh: 03 tuyến. Gồm:

+ Tuyến Số 5 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe Chợ Lớn)

+ Tuyến Số 603 (Bến xe Buýt Nhơn Trạch - Bến xe Miền Đông)

- Tổng số phương tiện tham gia hoạt động: 27 xe.

- Đối tượng phục vụ: Hành khách có nhu cầu đi lại từ tỉnh Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

- Địa bàn hoạt động: Nội ô thành phố Hồ Chí Minh, nội tỉnh Đồng Nai.

 

Facebook