Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Tham quan - Du lịch

- Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú hiện đang thực hiện hằng ngày các nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ mát, đám, tiệc… của quý khách hàng.

- Địa bàn hoạt động: nội ô Biên Hòa, vùng phụ cận và các địa phương trên toàn quốc.

- Khả năng cung ứng: không hoạt chế.

- Hình ảnh phương tiện:

            

             

 

 

Facebook