Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Lịch sử hình thành Công ty

        Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú tiền thân trước năm  1975 là tập hợp các nhà xe cá  nhân dưới sự điều hành của  Nghiệp đoàn Vận tải Biên Hòa.

       Sau ngày miền Nam hoàn toàn  giải phóng, thực hiện chủ trương  cải tạo Công thương nghiệp Tư bản tư nhân, tháng 06/1976, Xí nghiệp quốc doanh Vận tải Thủy bộ Đồng Nai trực thuộc Công ty Giao thông Vận tải Đồng Nai quản lý gần 6.000 phương tiện thủy, bộ các loại chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

      Tháng 04/1978, Xí nghiệp quốc doanh Vận tải Thủy bộ Đồng Nai được chia tách thành các xí nghiệp vận tải chuyên ngành gồm: Xí nghiệp quốc doanh Xe khách Đồng Nai, Xí nghiệp quốc doanh Vận tải Hàng hóa, Xí nghiệp quốc doanh Vận tải Đường sông.

        Tháng 05/1986, sau khi sáp nhập hai Xí nghiệp Hợp doanh ô tô số 1 và số 2, đổi tên thành Công ty quốc doanh Xe khách Đồng Nai.

       Tháng 10/1993, Công ty quốc doanh Xe khách Đồng Nai sáp nhập với Công ty quốc doanh Vận tải Đồng Nai và đổi tên thành Công ty Vận tải Đường bộ Đồng Nai.

        Tháng 01/1997, Công ty Vận tải Đường bộ Đồng Nai sáp nhập với Công ty quốc doanh Vận tải Sông biển và đổi tên thành Công ty Vận tải Thủy bộ Đồng Nai.

        Tháng 07/2005, sáp nhập Công ty Đông Nam vào Công ty Vận tải Thỷ bộ Đồng Nai và giữ nguyên tên gọi cũ là Công ty Vận tải Thuỷ bộ Đồng Nai.

        Tháng 05/2008, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải Thủy bộ Đồng Nai, thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi.

 Tháng 02/2017 đến nay, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Bộ Vĩnh Phú.

Tháng 11/2017 đến nay, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú

 


Facebook