Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Ngành nghề kinh doanh

1. Mục tiêu:

      Huy động và sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, không ngừng phát triển các nguồn lực, nâng cao chất luợng phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cải thiện điều kiện làm việc và ổn định cuộc sống cho người lao động,  bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước .

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải hàng hoá, hành khách đường bộ, đường thủy.

- Vận tải hành khách công cộng.

- Kinh doanh khai thác cảng, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa.

- Cho thuê văn phòng, nhà ở, xưởng sửa chữa, kho chứa hàng, mặt bằng.

-  Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Khai thác khoáng sản.

- Sửa chữa phương tiện vận tải thủy, bộ.

- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và Quốc tế. Cho thuê phương tiện vận tải.

- Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện vận chuyển.

- Kinh doanh bất động sản, khu dân cư.

- Kinh doanh mua bán xăng dầu.

- Xây dựng kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đậu xe.

- Đầu tư tài chính.

- Đào tạo nghề lái xe ôtô và cơ giới.

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng.

 


Facebook