Người Tốt - Sản Phẩm Tốt
Ngày 25/09/2023

Trụ sở

1. Thông tin Công ty:

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI VĨNH PHÚ

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VINH PHU TRANSPORTATION DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: VITRAC  TJC.

2. Loại hình Công ty:

     Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Vĩnh Phú là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, có trách nhiệm hữu hạn và tư cách pháp nhân độc lập phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

3. Trụ sở chính:

- Địa chỉ:   Số 994, Xa lộ Hà Nội, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại:   02513.838.191- 02513.838.441

- E-mail:   info@vitracvantai.vn

- Website: www.vitracvantai.vn

 


Facebook